Ständigt lära

Ständigt bli bättre på att förstå hur vi kan arrangera validering och lärande på arbetsplatser och i skolor. Foto: Michka Ulvelykke.

Bakgrund

Under 2020-21 inför Mode III:s skolledning ett kvalitetssystem inspirerat av OCN-metoden. Mode III har sedan 2020 deltagit i arbete att införa OCN-metoden i delar av fastighetssektorn. Arbetet har också handlat om att utveckla metoder för språkstöd. Mode III använder erfarenheten för att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.
Under hösten 2020 och framåt ska vi möta kraven:

Tydliga lärandemål och bedömningskriterier

Skolledning och lärare bryter ner Skolverkets kunskapskrav till moduler som mer konkret beskriver vad eleverna ska lära sig i varje kurs. Modulerna blir på så sätt verktyg för dialog med elever om krav och bedömningskriterier.

Individuella kursplaner, lär-material och lär-plattform

Elev och lärare använder modulerna när de tillsammans gör individuella kursplaner. Den individuella kursplanen beskriver aktiviteter, tid, dokumentation och bedömning av elevernas lärande. Till varje modul finns listat lär-material och språkstöds-material. Elever blir också utbildade i Mode III:s lär-plattform.

Dokumentera och utvärdera

Lärare visar eleverna hur de kan dokumentera sitt lärande med ljudfil, film, video, foto eller text. Lärarna visar hur eleverna laddar upp dokumentationen på Mode III:s lär-plattform.
Lärare och eventuella handledare utbildar och följer upp varje elev kontinuerligt under kursernas gång. I slutet av varje kurs sätter lärare betyg på elevens lärande i enlighet med Skolverkets kunskapskrav.

Återkoppla, reflektera och utveckla

När lärare har betygssamtal med elever utvärderar varje elev sitt eget lärande. Elverna återkopplar också vad de tycker om lärare, lär-material, lokaler etc. Lärare fångar upp på vilka sätt Mode III kan förbättra utbildningar och kurser. Lärare rapportera elevernas återkopplingar till skolledningen. Mode III:s verksamhet granskas dessutom minst två gånger per år av skolans huvudmän.

Liknande utveckling