Uppdragsutbildningar Utemiljö BAS

Det finns vägar in i utemiljöbranschen också för personer med kort formell utbildning.

Skötsel av utemiljöer kan vara jobbet för dig

Träffa utemiljö-arbetare som jobbar med skötsel av bostadsgårdar, parker och trädgårdar. Tillsammans med hen gör du en rundvandring i ett bostadsområde och får chansen att ställa frågor och få reda på hur det är att jobba som utemiljöarbetare. Upptäck hur viktig skötseln är för människor, miljö och klimat!

Pröva på att jobba praktiskt

Pröva på skötseluppgifter i praktiken stöttad av yrkesbedömare som handleder dig. Det kan vara att beskära buskar, göra yttre städning, ogräsbekämpning eller arbeta med handhållen gräsklippare och grästrimmer. Vad du får pröva på beror på när utbildningen äger rum. Upptäck att du vill lära dig mer!

Lär dig hur du kan fortsätta lära dig

Tala med din yrkesbedömare. Tror hen att du passar för yrket? Vad känner du själv? Om du vill satsa, gör en plan för ditt fortsatta lärande. Branschorganisationen TCYK har skapat tydliga och strukturerade vägar in i yrket. Det finns vägar in i yrket också för dig med kort formell utbildning. Och TCYK har en lär-plattform som du kommer åt via din telefon. Lär-verktygen är anpassade också för dig med svenska som andraspråk.
Läs mer på yrkesbevis.com.

Lämna utbildningen med en tydlig vilja

Efter instegs-utbildningen har du:
– kunskap om hur du kan skaffa dig jobb som utemiljöarbetare.
– testat skötseluppgifter i praktiken.
– gjort en plan för ditt fortsatta lärande
– skaffat dig tillgång till TCYK:s lär-plattform.

Liknande uppdragsutbildningar

Reparationsskräddare på kontoret

Ett bra sätt att minska textilindustrins negativa klimatpåverkan är att hjälpa medarbetare att förlänga livet på sina kläder.