Naturbruk – Introduktion Skötsel av utemiljöer

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

Gör nytta för människor, miljö och klimat

Kursen Naturbruk 200 p är en introduktion till arbete inom skötsel av utemiljöer/ekosystemtjänster.
Mode III samarbetar med branschorganisationen Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Samarbetet innebär att du skaffar dig både formella betyg och kompetensintyg utfärdade av TCYK. Du blir dubbelt rustad. Betygen är värdefulla om du ska studera vidare, TCYK:s kompetensintyg är meriterande när du söker jobb. Självklart är också den APL (APL betyder ArbetsPlatsförlagt Lärande) du gör under kursen meriterande. Och du skaffar dig kontakter med arbetsgivare. Guld värt.

Upplägg

Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom skötsel av utemiljöer. Du tillägnar dig både Skolverkets kunskapskrav för kursen Naturbruk och delar av TCYK:s program Utemiljö BAS.
Dessutom lär du dig OCN-metoden, TCYK:s verktyg för att fortsätta lära sig jobbet på jobbet.
Ett stort plus när du söker jobb.

Efter kursen Naturbruk, 200 p kan du välja mellan att:
– söka jobb som säsongsanställd, och fortsätta lära dig jobbet på jobbet.
– studera kursen Skötsel av utemiljöer, 100 p, med fortsatt APL.
– skaffa dig körkort. Med körkort har du stora chanser att skaffa dig jobb.

Väl rustad när du skaffar jobb

Arbetsmarknaden är god för utemiljöarbetare.
Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.

Läs mer om arbetsmarknad och arbetsvillkor
Hitta yrken – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.