Samarbeta med branschen – Skötsel av utemiljöer

Utbildningen bedrivs i samarbete med Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

Förankrad både hos Skolverket och utemiljöbranschen

Utbildningen Skötsel av utemiljöer motsvarar Skolverkets nationella yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 p. Utbildningen leder också till yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljöer som utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala yrkeskommitté, TCYK.

Innehållet i utbildningen är alltså förankrat både i Skolverket och i utemiljöbranschen, vilket innebär att du skaffar dig både formella betyg för fortsatta studier och yrkesbevis som är meriterande när du skaffar dig jobb.

Upplägg

Utbildningen omfattar kurserna:
Naturbruk, 200 p.
Fordon och redskap, 100 p.
Skötsel av utemiljöer, 100 p.
Växtkunskap 1, 100 p.
Marken och växternas biologi, 100 p, start.

Efter genomförda 600 p kan du komplettera dina studier utifrån individuella intressen, eller specifika kompetensbehov hos enskilda arbetsgivare. Det kan handla om att:
– fördjupa dina kunskaper i svenska språket.
– gå kompletterande kortkurser som Arbete på väg 1 och 2, Heta arbeten etc.
– skaffa dig körkort.
– studera hållbarhet, etc.

Här hittar du guider som visar utbildningen utifrån:
elevperspektiv.
arbetsgivarperspektiv.

Väl rustad när du skaffar jobb

Arbetsmarknaden är god för utemiljöarbetare. Om du skaffat dig yrkesbevis och dessutom kompletterat dina studier kommer du vara mycket attraktiv.
Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.

Läs mer om arbetsmarknad och arbetsvillkor
Hitta yrken – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillvalskurs Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.