Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.

Initiativkraft

Entreprenörskap handlar om att enskilda individer eller grupper vill utveckla och driva verksamhet. Hållbart entreprenörskap innebär för Mode III att den eller de som driver verksamheten bidrar till att förverkliga FN:s hållbarhetsmål.

Förverkliga FN:s hållbarhetsmål

I kursen driver du ett eget projekt. Du undersöker de lokala villkoren för att driva en specifik hållbar verksamhet, exemplevis ett lokalt reparationsskrädderi. Hur ska du, eller ni kommunicera er verksamhetsidé? Vilka av FN:s hållbarhetsmål kan du bidra till genom att driva ett reparationsskrädderi? Vilka är dina främsta målgrupper? Vilka tjänster är de beredda att betala för? Hur ska du göra det enkelt för din, eller dina målgrupper att köpa? Hur ska du finansiera uppstarten? Etc.

Du, eller ni bestämmer vad ert projekt ska handla om. Du, eller ni får kontinuerlig handledning av kursledaren och ni kan ta hjälp av det nätverk av modeföretagare som Mode III har.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
  • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera. Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Entreprenörskap, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare. Kursen är på heltid, mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete.

Efter utbildningen

Kursen är tillval till kursserien med inriktning reparationssömnad. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p.
Textil design 1, 200 p.
Textil design 2, 200 p.
Textil design 3, 200 p.
Textil design 4, 200 p.

Andra möjliga tillvalskurser är:
Material och miljö, 100 p.
Service och bemötande 1, 100 p.

När du har klarat kurserna i serien reparationssömnad, och eventuella tillval kan du arbeta på:
– reparationsskrädderier.
– kostymförråd.
– kostymateljéer.
– klädbutiker som säljer lagningar och ändringar.
– eget företag.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.