Rädda kläder, rädda klimatet 2, dagtid flexutbildning

I takt med att textilindustrin ställer om till hållbarhet kommer kompetens inom vård, reparation och underhåll av textilier bli alltmer efterfrågad.  

OBS 1! Flexutbildning betyder att du går kursen på distans eller växlar mellan undervisning i skola och på distans.

OBS 2! Från och med 11 oktober 2021 ska all utbildning äga rum i skola eller på arbetsplats. 

Rädda kläder, rädda klimatet 2 är en fortsättningskurs inom vård och reparation av kläder och andra textilier. Du fördjupar dina kunskaper om vilka kläder som är värda att köpa, vårda och laga eller ändra. Du lär dig mer om klädvård och sömnadstekniker genom att arbeta praktiskt med kläder och andra textilier. Samtidigt lär du dig att hantera och vårda maskiner och verktyg, du förstår mer och mer vad det betyder att arbeta med hantverk på en professionell nivå.

I början av kursen bestämmer du dig för ett projektarbete som du driver under kursen. Du skapar en plan för ditt arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av lärare eller handledare under arbetsplats-förlagt lärande, APL.

Ur innehållet

 • Vanligt förekommande sömnadstekniker och metoder för att förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar skötselråd.
 • Idéskisser, modeteckningar och arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas beräkning av materialåtgång och -kostnader.
 • Färg- och formlära.
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att kommunicera kring arbetsprocessen.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Textil design 1, 200 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Kursen är på heltid. Ni mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning vård och reparation av kläder och andra textilier. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 1.
Textil design 1, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 2.
Textil design 2, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 3.
Material och miljö, 100 p – inriktning Textilier värda att rädda.
Service och bemötande 1, 100 p –  inriktning Service och bemötande för hållbarhet.
Politik och hållbar utveckling, 100 p – inriktning FN:s hållbarhetsmål och kläder.

Du kan gå kurserna i den ordning som passar dig bäst.

När du har gått 5 av de 6 kurserna i serien kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning.
– arbeta inom second hand kläder.
– söka till fortsatta studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5047007.
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189.
Administrativt ansvarig Amina Arte, amina@modetre.se, 076-4287872.
Foto: Michka Ulvelykke.

Liknande komvuxutbildningar

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.