SFI för hantverkare

Skaffa dig kontakter med arbetsgivare redan när du studerar SFI.

SFI för dig som vill arbeta med hantverk

Mode III bedriver yrkes VUX-utbildningar inom:
– reparationssömnad och
– skötsel av utemiljöer och ekosystemtjänster.

Beprövade lär-verktyg

Beprövade lär-verktyg

Vi använder etablerade läromedel som Språkvägen inklusive Övningsmästaren som du kommer åt via din smartphone.

Kontakter med arbetsgivare

Mode III har nätverk med arbetsgivare inom hantverksyrken. Du kan börja förbereda dig för att söka jobb redan när du studerar SFI. Mode III:
– bjuder in arbetsgivare till träffar
– har hantverksinriktningar i våra orienteringskurser och
– har bra kunskap om arbetsgivarna i Storstockholm.

Som alla vet, svenska öppnar dörrar

Kunskaper i svenska språket ökar dina chanser att skaffa dig jobb. Det är brist på bra hantverkare i Storstockholm, faktiskt i hela Sverige. Satsa på SFI är därför klokt.

Dagtid mellan 9 och 12

Mode III:s SFI äger rum dagtid i skolan mellan kl. 9 och 12, måndag till fredag.

Utbildningens mål och karaktär (hämtat från Skolverket)

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla

– sin förmåga att läsa och skriva svenska,
– sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
– sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
– sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
– ett gott uttal,
– insikter i hur man lär sig språk,
– inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,
– sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt
– sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.

Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter av olika slag samt använda strategier för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Kunskaper om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer. Kunskaper om språkanvändning handlar om hur man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande till mottagare och syfte.

I undervisningen ska eleven möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en medvetenhet om hur språkinlärning går till och en insikt i det egna lärandet. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.

Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar sin kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande.

Övrig information

Mode III:s utbildningslokaler ligger vid busshållplats Järla station, hållplatsen efter Nacka Forum mot stan. Skolan är i en mindre byggnad. SFI-elever studerar nära yrkeselever som lär sig reparationssömnad. Rektor och alla lärare är lätta att få tag i, och de gör alltid sitt bästa för att hjälpa eleverna att lösa problem.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

 

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.