Tillval Service och bemötande 1

Att driva FN:s hållbarhetsmål handlar om att förstå kulturella skillnader och lokala intressen och behov.

Med respekt

Service betyder att ge support, att hjälpa. Service är viktigt också när man jobbar med mode, textilier och hållbarhet. Att bli bra på att driva FN:s hållbarhetsmål handlar därför också om att förstå kulturella skillnader när det gäller att bemöta, tilltala och hjälpa personer och grupper. Man behöver skaffa sig kunskap om var man bäst ska träffas, hur man bäst möblerar, vilken typ av material man behöver för att ge support, hur man själv ska agera för att skapa en bra relation med de eller den man vill ge support.

För människor, miljö och klimat

I kursen driver du ett eget projekt. Du beskriver hur en specifik hållbar verksamhet bäst ger service till specifika personer, en specifik målgrupp. Exempelvis, så här ska reparationsskrädderiet X ge support till målgruppen kontorsarbetande män i city, eller målgruppen kvinnor som är småbarnsföräldrar, ensamstående och bor i ett av Storstockholms ytterområden.

Du och resten av elevgruppen bestämmer ett fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
  • Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
  • Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera. Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Service och bemötande 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare. Kursen är på heltid, mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete.

Efter utbildningen

Kursen är tillval till kursserien med inriktning reparationssömnad. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p.
Textil design 1, 200 p.
Textil design 2, 200 p.
Textil design 3, 200 p.
Textil design 4, 200 p.

Andra möjliga tillvalskurser är:
Material och miljö, 100 p.
Entreprenörskap, 100 p.

När du har klarat kurserna i serien reparationssömnad, och eventuella tillval kan du arbeta på:
– reparationsskrädderier.
– kostymförråd.
– kostymateljéer.
– klädbutiker som säljer lagningar och ändringar.
– eget företag.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.