Service och bemötande för hållbarhet, dagtid flexutbildning

Att bli bra på att driva FN:s hållbarhetsmål handlar om att förstå kulturella skillnader och lokala intressen och behov.

Kursupplägg

OBS 1! Flexutbildning betyder att du går kursen på distans eller växlar mellan undervisning i skola och på distans.

OBS 2! Från och med 11 oktober 2021 ska all utbildning äga rum i skola eller på arbetsplats. 

Service betyder att ge support, att hjälpa. Service är viktigt också när man jobbar med mode, textilier och hållbarhet. Att bli bra på att driva FN:s hållbarhetsmål handlar därför också om att förstå kulturella skillnader när det gäller att bemöta, tilltala och hjälpa personer och grupper. Man behöver skaffa sig kunskap om var man bäst ska träffas, hur man bäst möblerar, vilken typ av material man behöver för att ge support, hur man själv ska agera för att skapa en bra relation med de man vill ge support. I kursen driver du ett eget projekt. Du beskriver hur en specifik hållbar verksamhet bäst ger service till specifika personer, en specifik målgrupp. Exempelvis, så här ska second hand-butiken X ge support till målgruppen kontorsarbetande män i city, eller målgruppen kvinnor som är småbarnsföräldrar, ensamstående och bor ien av Storstockholms ytterområden.

Du och resten av studiegruppen bestämmer ett fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
  • Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
  • Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Service och bemötande, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Kursen är på heltid. Ni mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning vård och reparation av kläder och andra textilier. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 1.
Textil design 1, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 2.
Textil design 2, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 3.
Material och miljö, 100 p – inriktning Textilier värda att rädda.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning inköp, försäljning, service och hållbarhet.
Politik och hållbar utveckling, 100 p – inriktning hållbarhet, mode och textilier.

Du kan gå kurserna i den ordning som passar dig bäst.

När du klarat 5 av de 6 kurserna ovan kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning.
– arbeta inom second hand kläder och textilier.
– söka till fortsatta studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Amina Arte, amina@modetre.se, 076-4287872

Liknande komvuxutbildningar

Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.