Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Upcycla!

Du fördjupar dig i textila material som man gör kläder av. Sedan kartlägger du din egen garderob och väljer ett eller flera plagg du vill upcycla under kursen. ”Att upcycla innebär kreativ återanvändning och är en process för att omvandla biprodukter, avfall eller oönskade material till nya skepnader med andra funktioner. I takt med att medvetenheten ökar förväntas gamla gardiner, kökshanddukar och trasmattor bli mer eftertraktade än någonsin.” Hämtat från Mood District Magazine.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med din lärare. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Ur innehållet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
  • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
  • Återanvändning och återvinning av material och produkter.
  • Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
  • Påverkan på människor och miljö vid användning, framställning och hantering av material och produkter.
  • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
  • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
  • Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera. Eftersom vi återbrukar material blir kostnaden nära noll.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Material och miljö, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen är ett extra tillval kursserien med inriktning reparationssömnad. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p.
Textil design 1, 200 p.
Textil design 2, 200 p.
Textil design 2, 200 p.
Textil design 4, 200 p.

Andra möjliga tillvalskurser är:
Service och bemötande 1, 100 p.
Entreprenörskap, 100 p.

När du har klarat kurserna i serien reparationssömnad, med eventuella tillval, kan du arbeta på:
– reparationsskrädderier.
– kostymförråd.
– kostymateljéer.
– klädbutiker som säljer lagningar och ändringar.
– eget företag.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.
Foto Michka Ulvelykke.

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.