Textilier värda att rädda, dagtid flexutbildning

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Kursupplägg

OBS 1! Flexutbildning betyder att du går kursen på distans eller växlar mellan undervisning i skola och på distans.

OBS 2! Från och med 11 oktober 2021 ska all utbildning äga rum i skola eller på arbetsplats. 

Du fördjupar dig i textila material som man gör kläder av. Sedan kartlägger du din egen garderob och väljer ett eller flera plagg du vill upcycla under kursen. ”Att upcycla innebär kreativ återanvändning och är en process för att omvandla biprodukter, avfall eller oönskade material till nya skepnader med andra funktioner. I takt med att medvetenheten ökar förväntas gamla gardiner, kökshanddukar och trasmattor bli mer eftertraktade än någonsin.” Hämtat från Mood District Magazine.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med din lärare. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Ur innehållet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
  • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
  • Återanvändning och återvinning av material och produkter.
  • Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
  • Påverkan på människor och miljö vid användning, framställning och hantering av material och produkter.
  • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
  • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
  • Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Material och miljö, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning vård och reparation av kläder och andra textilier. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 1.
Textil design 1, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 2.
Textil design 2, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 3.
Material och miljö, 100 p – inriktning Textilier värda att rädda.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning inköp, försäljning, service och hållbarhet.
Politik och hållbar utveckling, 100 p – inriktning hållbarhet, mode och textilier.

Du kan gå kurserna i den ordning som passar dig bäst.

När du klarat 5 av de 6 kurserna ovan kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning.
– arbeta inom second hand kläder och textilier.
– söka till fortsatta studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007.
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189.
Administrativt ansvarig Amina Arte, amina@modetre.se, 076-4287872.
Foto Michka Ulvelykke.

Liknande komvuxutbildningar

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.