Hantverk introduktion – reparationssömnad

Mode III samarbetar med Nordiska Textilakademin för att skapa utbildningar för hållbart mode.

Snabb och kort information om kursen

– Utbildningen är meriterande om du vill söka jobb direkt eller studera vidare.
– Kursen ger rätt till studiemedel hos CSN.
– Kurserna är på heltid.
– Skoltid Mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan skolträffarna hemarbete.
– Skolan ligger i Nacka, Värmdövägen 120 (12 minuter från Slussen).
– Minst 15 % av kursen är Arbetsplatsförlagd, du lär dig på arbetsplats.

Fortsätt läsa resten av texten! 🙂

En växande arbetsmarknad 

Det bästa sättet att minska klimatpåverkan från TEKO-industrin är att förlänga livet för kläder och andra textiler (Källa: Naturvårdsverket). Mode III samarbetar därför med Nordiska Textilakademin, Borås för att utveckla utbildningar inom reparationssömnad. Hantverk introduktion, 200 p är den första av en serie kurser inom reparationssömnad. Behovet av kunnande inom reparationer växer hos TEKO-företagen i takt med ökade krav på hållbart mode.

Samarbete med Nordiska Textilakademin

Nordiska Textilakademin har skapat yrkesprofilen reparationssömnad som också ska placeras in i Sveriges referensram för kvalifikationer. Nationella yrkesprofiler ger myndigheter, branschorganisationer och arbetsgivare ett verktyg för att beskriva vilka kunskaper och erfarenheter som krävs för att ställa om till hållbarhet. Yrkesprofiler hjälper också individer att förstå vad som krävs för att hen ska kunna skaffa sig det jobb hen vill ha. Mode III samarbetar med Nordiska Textilakademin för att erbjuda utbildningar som bidrar till att förverkliga FN:s hållbarhetsmål, och som dessutom leder till att enskilda elever kan skaffa sig hållbara jobb.

Lära i arbete

Eftersom Mode III:s utbildningar både förhåller sig till den nationella yrkesprofilen som till Skolverkets kursplaner och arbetsgivares kunnande-behov kan Mode III ordna kurser som är både meriterande för vidare studier och för ett jobb direkt.

Under Mode III:s utbildningar lär du dig att jobba också på en arbetsplats. Du lär dig sömnadstekniker genom att arbeta praktiskt med kläder och andra textilier, antingen SL (SL, betyder Skolförlagt Lärande) eller på arbetsplats när du gör APL (APL betyder ArbetsPlatsförlagt Lärande). Samtidigt lär du dig att hantera och vårda material, maskiner och verktyg. Och att planera, kommunicera, samarbeta, rapportera och utvärdera. Nödvändiga kunskaper och färdigheter på alla arbetsplatser.

Levande individuell studieplan

I början av varje kurs skapar du (eller uppdaterar du) en studieplan tillsammans med kursledaren. Planen omfattar både lärande som är SL och APL. Du får kontinuerlig handledning av yrkeslärare eller handledare både under SL och APL.

Ur innehållet

  • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
  • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
  • Färg och form.
  • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
  • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
  • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.
  • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
  • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
  • Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.
  • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera (eftersom vi återbrukar textilier är materialkostnaderna nästan noll). Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Hantverk introduktion, 200 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design. Kursen är på heltid. Skolförlagt lärande är mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete. När du gör APL varierar arbetstiderna beroende på arbetsplats.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning lagnings- och ändringssömnad. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p
Textil design 1, 200 p
Textil design 2, 200 p
Textil design 3, 200 p
Textil design 4, 200 p

När du klarat kurserna ovan kan du arbeta med lagnings- och ändringssömnad hos:
– reparationsskrädderier
– kostymateljéer
– kostymförråd
– klädbutiker som erbjuder lagning och ändring av kläder.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.
Foto: Michka Ulvelykke.

 

 

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.