Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Kursen Fordon och redskap är andra kursen i en serie av kurser som motsvarar Skolverkets nationella yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 p. Samma kursserie leder också till yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljöer som utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala yrkeskommitté, TCYK.

Innehållet i kursserien är alltså förankrat både i Skolverket och i branschen, vilket innebär att du skaffar dig både formella betyg för fortsatta studier och yrkesbevis som är meriterande om du söker jobb direkt.
OBS! Kursen går också att söka som enstaka kurs, alltså utan att läsa de andra kurserna i kursserien.

Ur innehållet

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning.
 • Fordonskomponenter och systemfunktioner.
 • Instrumentering.
 • Motorbränslen och smörjmedel.
 • Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service.

Körning

 • Körning av fordon och av fordon med tillkopplade redskap för att genomföra förekommande arbetsuppgifter.
 • Körning av fordon och fordonskombinationer på väg.
 • Tillämpning av trafikföreskrifter.
 • Användning av fordonets reglage samt tolkning av instrument.
 • Hantering av tilläggsutrustning.
 • Inställning av förarplatsens utrustning för ergonomisk, effektiv och säker körning.
 • Användning av instruktions- och handböcker vid körning och tillsyn.
 • Ekonomisk körteknik.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

  • Ergonomi och arbetsmiljö i samband med körning av fordon.
  • Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.
  • Brandförebyggande åtgärder.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området.

Övrig information

Mode III samarbetar med arbetsgivare som vill rekrytera. Den del av utbildningen som kräver maskiner och annan utrustning kommer äga rum på arbetsplatser. På skolan bedriver vi utbildning i växtkunskap och markens och växternas biologi, de teoretiska delarna av utbildningen.

Kursserien omfattar kurserna:
Naturbruk, 200 p.
Fordon och redskap, 100 p.
Skötsel av utemiljöer, 100 p.
Växtkunskap 1, 100 p.
Marken och växternas biologi, 100 p.

Utbildningen är på heltid och den ger dig rätt att söka studiemedel hos CSN.

Efter utbildningen

När du har betyg och yrkesbevis kan du arbeta med:
– att anlägga nya, eller bygga om befintliga utemiljöer.
– skötsel, reparationer och underhåll.

Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.
– golfbanor.
– Trafikverket.

Dina arbetsuppgifter är att anlägga eller sköta utemiljöer som ger skönhet och upplevelser, rekreation, återhämtning, hälsa, utomhusaktiviteter och utomhuspedagogik. Men också funktioner som att hantera dagvatten, skapa bättre stadsklimat, jämna ut temperaturen och rena luften, så kallade ekosystemtjänster.

Kontakt

Rektor Hans Andrén
hans@modetre.se, 073-5047007
SYV Lili Abrahamsson
lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Amina Arte
amina@modetre.se, 076-4287872

Liknande komvuxutbildningar

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.