FN:s hållbarhetsmål och kläder, dagtid flexutbildning

Träffa andra som brinner för samma sak som du. Jobba aktivt för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål.

Kursupplägg

OBS 1! Flexutbildning betyder att du går kursen på distans eller växlar mellan undervisning i skola och på distans.

OBS 2! Från och med 11 oktober 2021 ska all utbildning äga rum i skola eller på arbetsplats. 

Du får lära dig hur du kan arbeta för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål när de gäller kläder och andra textilier. Du driver ditt eget hållbarhetsprojekt inom textil. Projektet kan handla om att du lär dig olika tekniker för att förlänga livet på kläder, tekniker för att vårda kläder och textil heminredning, hur du ska sprida kunskap om hållbarhet och kläder i ditt lokalsamhälle, etc. Du och resten av studiegruppen bestämmer alltså ett eller flera fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av lärare eller handledare på arbetsplats.

Genom ditt projektarbete skaffar du dig kunskap om, och verktyg för att driva lokala hållbarhetsprojekt. Samtidigt skaffar du dig värdefulla kontakter med personer som drivs av samma intressen som du. Det kan handla om  arbetsgivare, föreningsledare, kommuntjänstemän, forskare, kompisar på utbildningen med flera.
Hela tiden utgår du från ditt eget brinnande intresse för hållbarhet, mode och textilier.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  • Praktiska fallstudier.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Politik och hållbar utveckling, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Kursen är på heltid. Ni mån – tor mellan kl. 09 och 12. Mellan träffarna hemarbete.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning vård och reparation av kläder och andra textilier. Serien omfattar kurserna:
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 1.
Textil design 1, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 2.
Textil design 2, 200 p – inriktning Rädda kläder, rädda klimatet 3.
Material och miljö, 100 p – inriktning Textilier värda att rädda.
Service och bemötande 1, 100 p –  inriktning Service och bemötande för hållbarhet.
Politik och hållbar utveckling, 100 p – inriktning FN:s hållbarhetsmål och kläder.

Du kan gå kurserna i den ordning som passar dig bäst.

När du har gått 5 av de 6 kurserna i serien kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning.
– arbeta inom second hand kläder.
– söka till fortsatta studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007.
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189.
Administrativt ansvarig Amina Arte, amina@modetre.se, 076-4287872.
Foto: Michka Ulvelykke.

Liknande komvuxutbildningar

Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.