Delkurs Skötsel av utemiljöer

Kursen ingår i en serie av kurser inom yrkesområdet skötsel av utemiljöer och ekosystemtjänster.

Fördjupning

Kursen Skötsel av utemiljöer, 100 p är tänkt att vara en fördjupning för de elever som läst Hantverk introduktion – en introduktion till yrket, men du kan också läsa kursen fristående.

Kursen anordnas i samarbete med branschorganisationen Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Du skaffar dig alltså både formellt betyg och kompetensintyg från TCYK:s program Utemiljöl BAS. Formella betyg är meriterande vid fortsatta studier, kompetensintyg från TCYK är meriterande när du söker jobb. Du lär du dig dessutom OCN-metoden, TCYK:s kvalitetssystem. Att du vet hur man jobbar med validering och lärande på arbetsplatser är självklart också meriterande.

Ur innehållet

Biologisk grund och utemiljöns funktion

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.

Arbetsuppgifter

 • Tolkning och upprättande av enkla skötselplaner innehållande beskrivning av arbetsmoment och bedömning av tidsåtgång för olika arbetsmoment.
 • Arbete med skötsel av gräsytor, planteringsytor, hårdgjorda ytor samt lekutrustning och parkutrustning, till exempel gräsklippning, beskärning av buskar, häckklippning, ogräsbekämpning och putsning.
 • Metoder för ogräsbekämpning, till exempel termisk ogräsbekämpning och marktäckning.
 • Hantverksmässiga skötselarbeten, till exempel putsning av rabatter, ogräsrensning och buskbeskärning.
 • Kvalitetskrav för utförda arbeten och bedömning av arbetsresultat.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö och säkerhet i samband med skötsel och underhållsarbete. Bedömning av olycksrisker och förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor i arbetet.
 • Säkerhet vid och säkerhetskontroll av lekplatser.
 • Ergonomi i samband med arbete med skötsel och underhåll.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.

Övrig information

Mode III samarbetar med arbetsgivare som vill rekrytera eller kan erbjuda meriterande arbetsplatsförlagt lärande (APL). Större delan av utbildningen kommer vara praktik. Det bästa stället att lära sig jobbet är på arbetsplatser, den miljö du sedan kommer arbeta i.

Utbildningen är på heltid och den ger dig rätt att söka studiemedel hos CSN.

Efter utbildningen

När du har betyg och kompetensintyg kan du arbeta med:
– att anlägga nya, eller bygga om befintliga utemiljöer.
– skötsel, reparationer och underhåll av utemiljöer.

OBS! Med körkort har du stora chanser att skaffa dig jobb. Det råder brist på bra skötselarbetare.

Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.
– golfbanor.
– Trafikverket.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillval Entreprenörskap

Utveckla smarta tjänster inom hållbart mode. Jobba med människor som drivs av samma intressen som du.

Tillval Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.