Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Kursupplägg

Du undersöker hur personal i klädbutiker och pre owned-butiker, skribenter i modemagasin, bloggare och skräddare talar om hållbarhet och kläder. Du undersöker också intresset för hållbarhet och kläder hos olika grupper i samhället. Du får i uppgift att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. Vilken grupp är du särskilt lämplig att tala med? Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren, en professionellt verksam skräddare.

Ur innehållet

Undervisningen behandlar följande centrala innehåll:

  • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
  • Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
  • Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Service och bemötande 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning hållbarhet och sömnad. Serien omfattar kurserna:
Miljö- och energikunskap, 100 p – inriktning hållbarhet och sömnad.
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning sömnad.
Material och miljö, 100 p – inriktning sömnad.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning sprida hållbarhet.

Efter att du gått kurserna kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning,
– söka vidare till studier inom hantverk eller design.

Liknande komvuxutbildningar

Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.

Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.

Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!

Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.