Sprida hållbarhet, dagtid flexutbildning

Dina berättelser om kläder och hållbarhet har stor kraft att förändra hur andra köper och använder sina kläder.  

Kursupplägg

OBS! Flexutbildning betyder att du kan välja att gå hela kursen på distans eller växla mellan närundervisning och distans. Valet kommer bestämmas av vad du vill, och av restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Du utgår från din egna garderob. Finns det plagg du kan laga, ändra eller redesigna? Du gör en plan för ett eget projekt där tillämpar den forskning som finns om hållbarhet och kläder på ett eget plagg. Den här gången lägger du extra fokus på information och kommunikation. Hur ska du sprida kunskap om FN:s hållbarhetsmål och kläder? Hur ska du göra för att inspirera andra att bidra till hållbarhet? Du undersöker intresset för hållbarhet och kläder där du bor. Finns det lokala intiativ du kan samarbeta med? Genom Mode III får du tips på myndigheter, föreningar, andra skolor, företag, stadsdelar och nätverk som arbetar för en hållbar mode- och textilindustri.

Du gör en studieplan tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Ur innehållet

Undervisningen behandlar följande centrala innehåll:

  • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
  • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
  • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
  • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
  • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
  • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
  • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Information och kommunikation 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007.
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189.
Administrativt ansvarig Neah Rockstroh, neah@modetre.se, 076-2053206.
Foto: Michka Ulvelykke.

Liknande komvuxutbildningar