Sprida hållbarhet, kvällskurs

Rapporter och berättelser om hållbarhet har stor kraft att förändra beteenden.  

Kursupplägg

Du läser hållbarhetsrapporter från stora modeföretag. Du undersöker hur personal i klädbutiker och pre loved-butiker, skribenter i modemagasin, influencers och skräddare talar om hållbarhet och kläder. Och vad säger forskarna? Du undersöker också intresset för hållbarhet och kläder hos olika grupper i samhället. Du avslutar kursen med att göra en egen plan för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. Vilken grupp är du särskilt lämplig att tala med? I vilka sammanhang har du mest trovärdighet?

Du gör en studieplan tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Ur innehållet

Undervisningen behandlar följande centrala innehåll:

  • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
  • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
  • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
  • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
  • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
  • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
  • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Information och kommunikation 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Kursen är på halvtid. Ni träffas en kväll/vecka under 10 veckors tid. Mellan träffarna hemarbete.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Upcycla kläder, dagkurs

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Jobba i pre loved-butik

Bästa sättet att minska kläders klimatpåverkan är att förlänga deras liv. Utbilda dig i second hand.