Service och bemötande för hållbarhet, dagtid flexutbildning

Att bli bra på att driva FN:s hållbarhetsmål handlar om att förstå kulturella skillnader och lokala intressen och behov.

Kursupplägg

OBS! Flexutbildning betyder att du kan välja att gå hela kursen på distans eller växla mellan närundervisning och distans. Valet kommer bestämmas av vad du vill, och av restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Service betyder att ge support, att hjälpa. Service är viktigt också när man jobbar med mode, textilier och hållbarhet. Att bli bra på att driva FN:s hållbarhetsmål handlar därför också om att förstå kulturella skillnader när det gäller att bemöta, tilltala och hjälpa personer och grupper. Man behöver skaffa sig kunskap om var man bäst ska träffas, hur man bäst möblerar, vilken typ av material man behöver för att ge support, hur man själv ska agera för att skapa en bra relation med de man vill ge support. I kursen driver du ett eget projekt. Du beskriver hur en specifik hållbar verksamhet bäst ger service till specifika personer, en specifik målgrupp. Exempelvis, så här ska second hand-butiken X ge support till målgruppen kontorsarbetande män i city, eller målgruppen kvinnor som är småbarnsföräldrar och ensamstående.

Du och resten av studiegruppen bestämmer ett fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  • Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
  • Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
  • Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Service och bemötande, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på heltid. Ni träffas mån – tor kl. 09.00-12.00 under 5 veckors tid.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Neah Rockstroh, neah@modetre.se, 076-2053206

Liknande komvuxutbildningar