Rädda kläder, rädda klimatet

Kläder är en större klimatbov än flyget. 80,4% av klädernas klimatpåverkan sker vid tillverkningen.

Kursupplägg

Du börjar med att lära dig vilka kläder som är värda att köpa, sköta, laga, ändra och redesigna. Sedan kartlägger du din egen garderob och väljer ett eller flera plagg du vill arbeta med under utbildningen. Under arbetets gång får du lära dig maskiner, verktyg, grundläggande tekniker, vanliga lagningar och ändringar och design.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren, en professionellt verksam skräddare.

Ur innehållet

  • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
  • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
  • Färg och form.
  • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
  • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
  • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.
  • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Hantverk introduktion, 200 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning hållbarhet och sömnad. Serien omfattar kurserna:
Miljö- och energikunskap, 100 p – inriktning hållbarhet och sömnad.
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning sömnad.
Material och miljö, 100 p – inriktning sömnad.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning försäljning av tjänster.

Efter utbildningen kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning.
– söka vidare till studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

 

 

Liknande komvuxutbildningar

Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.

Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.

Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!