Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Kursupplägg

Du får lära dig hur man kan mäta kläders klimat- och miljöpåverkan med hjälp av metoder hämtade från GRI Standards, en global standard för att rapportera hållbarhetsarbete. Du tillämpar metoden och lagar, ändrar eller upcyclar ett eller flera valfria plagg. Du arbetar alltså praktiskt med hållbarhet och kläder.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren, en professionellt verksam skräddare.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
  • Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling.
  • Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
  • Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
  • Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
  • Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen möter Skolverkets kunskapskrav för kursen Miljö- och energikunskap, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning hållbarhet och sömnad. Serien omfattar kurserna:
Miljö- och energikunskap, 100 p – inriktning hållbarhet och sömnad.
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning sömnad.
Material och miljö, 100 p – inriktning sömnad.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning försäljning av tjänster.

Efter att du gått kurserna kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad,
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning,
– söka vidare till studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.

Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.