Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Kursen fokuserar på skötsel av olika textila material och vi går igenom grunderna i materialanalys och materiallära. Liksom i våra andra kvällskurser använder du din egen garderob och väljer ett eller flera plagg du vill arbeta med under utbildningen. Under arbetets gång får du lära dig hur du kan förlänga livet på dina favoritkläder genom att vårda dem väl. Men också tekniker för vanliga lagningar och ändringar.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren, en professionellt verksam skräddare.

Ur innehållet

  • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
  • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
  • Utnyttjade materials och produkters olika egenskaper.
  • Skötsel av material och produkter.
  • Metoder för att analysera material.
  • Material och produkter som utvecklas i samband med nya trender.
  • Processer och metoder för utveckling och framställning av material.
  • Materials och produkters traditionella och nya användningsområden.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Kursen Klädvård svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Material, 50 p och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad och design. Kursen är på halvtid. Fem träffar en kväll i veckan.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av en global standard för hållbarhetsrapportering. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!

Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.