Upcycla kläder, dagkurs

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Kursupplägg

Du fördjupar dig i textila och andra material man kan göra kläder av. Sedan kartlägger du din egen garderob och väljer ett eller flera plagg du vill upcycla under kursen. ”Att upcycla innebär kreativ återanvändning och är en process för att omvandla biprodukter, avfall eller oönskade material till nya skepnader med andra funktioner. I takt med att medvetenheten ökar förväntas gamla gardiner, kökshanddukar och trasmattor bli mer eftertraktade än någonsin.” Hämtat från Mood District Magazine.

Du gör en plan för arbetet tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren, en professionellt verksam skräddare.

Ur innehållet

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
  • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
  • Återanvändning och återvinning av material och produkter.
  • Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
  • Påverkan på människor och miljö vid användning, framställning och hantering av material och produkter.
  • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
  • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
  • Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall.

Övrig information

Mode III:s lokaler är fullt utrustade med verktyg och maskiner. Eleverna står själva för alla materialkostnader, exempelvis tråd, tyg med mera.

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Material och miljö, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare inom sömnad eller design.

Efter utbildningen

Kursen ingår i en serie av kurser med inriktning hållbarhet och sömnad. Serien omfattar kurserna:
Miljö- och energikunskap, 100 p – inriktning hållbarhet och sömnad.
Hantverk introduktion, 200 p – inriktning sömnad.
Material och miljö, 100 p – inriktning sömnad.
Service och bemötande 1, 100 p – inriktning försäljning av tjänster.

Efter utbildningen kan du:
– arbeta med lagnings- och ändringssömnad
– arbeta med kläd- och textilvård,
– arbeta inom kostym- och kläduthyrning,
– söka vidare till studier inom hantverk eller design.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Jobba i pre loved-butik

Bästa sättet att minska kläders klimatpåverkan är att förlänga deras liv. Utbilda dig i second hand.