Jobba inom second hand, uthyrning och swop-shops – dagtid flexutbildning

En viktig del av omställning till hållbarhet handlar om att marknadsföra och sälja nya sätt att använda kläder.

Kursupplägg

OBS! Flexutbildning betyder att du kan välja att gå hela kursen på distans eller växla mellan närundervisning och distans. Valet kommer bestämmas av vad du vill, och av restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med klimat- och miljöpåverkan inom mode och textil. Speciellt försäljning av second hand/pre-loved, uthyrning och byte/swop-shops. Den delen av klädkonsumtionen är fortfarande marginell men den blir allt viktigare och mer utvecklad för varje år som går. Även större modeföretag utvecklar den typen av tjänster. Du och dina kurskamrater lär er affärsutveckling och ledarskap som bidrar till att förverkliga FN:s hållbarhetsmål bland mode- och textilföretag. Under kursen kommer du besöka etablerade second-butiker, diskutera intäktsmodeller, lära dig hur man kan arbeta konkret för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål. Du driver ett hållbarhetsprojekt.

Du gör en plan för ditt projekt och dina studier tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom:

 • Affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Snabbtextning och säljstödsmaterial.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Etiska regler.
 • Butiksmatematik, till exempel beställningspunkt och omräkningstal, marginal och pålägg, samt riskbedömningar.
 • Metoder för utvärdering av marknadsföring.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken.
 • Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Praktisk marknadsföring 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på heltid. Ni träffas mån till tor kl. 09.00 – 12.00 under 5 veckors tid.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Neah Rockstroh, neah@modetre.se, 076-2053206

Liknande komvuxutbildningar