Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.

Kursupplägg

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta klimat- och miljöpåverkan med hjälp av metoder hämtade från GRI Standards, en global standard för att rapportera hållbarhetsarbete. Du och dina kurskamrater gör en väsentlighetsanalys. Vilka hållbarhetsfrågor är mest väsentliga, eller angelägna just nu, just här? Väsentlighetsanalysen gör ni med hjälp av de två standarderna FN:s globala hållbarhetsmål, SDG 2030 och Socialt ansvarstagande ISO 26000.

Du och resten av studiegruppen gör sedan en plan för ert hållbarhetsarbete tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
  • Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling.
  • Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
  • Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
  • Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
  • Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Miljö-och energiteknik, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på halvtid. Ni träffas en kväll/vecka under 10 veckors tid.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.