Hållbarhet, kläder & egenmakt, kvällstid flexutbildning

Träffa andra som brinner för samma sak som du. Jobba aktivt för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål.

Kursupplägg

OBS! Flexutbildning betyder att du kan välja att gå kursen på distans eller växla mellan närundervisning och distans. Valet kommer bestämmas av vad du vill, och av restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Du får lära dig hur du kan bidra till fortsatt omställning till hållbarhet. Du får kunskap om hur hållbarhetsarbetet är organiserat globalt, nationellt och lokalt. Du får tillämpa verktyg för att göra väsentlighetsanalyser, identifiera intressenter eller aktörer som arbetar för just de hållbarhetsfrågor du brinner för. Du får också lära dig metoder och tekniker för att involvera eller engagera de personer, nätverk och organisationer som brinner för samma sak som du. Väsentlighetsanalysen gör ni med hjälp av standarderna FN:s globala hållbarhetsmål, SDG 2030 och Socialt ansvarstagande ISO 26000. Involveringar gör du i enlighet med standarden AA1000SE. Och hela tiden utgår du från ett brinnande intresse för mode, kläder och textilier.

Du och resten av studiegruppen bestämmer ett eller flera fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  • Praktiska fallstudier.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Politik och hållbar utveckling, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på halvtid. Ni träffas en kväll/vecka under 10 veckors tid. Mellan träffarna hemarbete.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Neah Rockstroh, neah@modetre.se, 076-2053206

Liknande komvuxutbildningar