Hållbarhet i praktiken

Du får lära dig metoder och verktyg för att driva de hållbarhetsfrågor du brinner för.

Kursupplägg

Du får lära dig hur du kan bidra till fortsatt omställning till hållbarhet. Du får kunskap om hur hållbarhetsarbetet är organiserat globalt, nationellt och lokalt. Du får tillämpa verktyg för att göra väsentlighetsanalyser, identifiera intressenter eller aktörer som arbetar för just de hållbarhetsfrågor du brinner för. Du får också lära dig metoder och tekniker för att involvera eller engagera de personer, nätverk och organisationer som brinner för samma sak som du. Väsentlighetsanalysen gör ni med hjälp av de två standarderna FN:s globala hållbarhetsmål, SDG 2030 och Socialt ansvarstagande ISO 26000. Involveringar gör du i enlighet med standarden AA1000SE.

Du och resten av studiegruppen bestämmer ett eller flera fokus för ert arbete. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla:

  • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  • Praktiska fallstudier.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Politik och hållbar utveckling, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på heltid. Ni träffas en kväll/vecka under 5 veckors tid. Det innebär att studietakten är hög och att du kommer få arbeta hemma mellan lektionspassen.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Robert Larsson, robert@modetre.se, 073-5616066

Liknande komvuxutbildningar

Upcycla kläder kvällskurs

Om vi använder våra kläder dubbelt så länge minskar vi klimatpåverkan med 50%. Lär dig laga, ändra och upcycla!

Sprida hållbarhet

Du får lära dig metod för att samarbeta med personer, grupper och organisationer för att sprida kunskap om hållbarhet och kläder. 

Upcycla kläder

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.

Hållbara kläder

Du lär dig hur man kan mäta hållbarhet. Sedan tillämpar du metoden på egna klädesplagg.

Klädvård kvällskurs

Blir vi duktigare på att ta hand om våra kläder kommer vi på lång sikt också att påverka nyproduktionen av kläder.

Mäta hållbarhet

Du får lära dig grunderna om hur man kan mäta hållbarhet med hjälp av GRI, en global standard.