Modedesign för FN:s hållbarhets mål – dagtid flexutbildning

Design för FN:s hållbarhetsmål minskar mängden textilt avfall, motverkar diskriminering, främjar hållbara livsstilar.

Kursupplägg

OBS! Flexutbildning betyder att du kan välja att gå hela kursen på distans eller växla mellan närundervisning och distans. Valet kommer bestämmas av vad du vill, och av restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Designprocessen består traditionellt av:
– problemformulering
– marknadsundersökning
– funktionsanalys
– kravspecifikation
– faktainsamling
– idégenerering
– skiss
– modellarbete
– analys
– presentation och
– utvärdering.

När du designar för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål ska du minska mängden textilt avfall, främja miljövänlig hantering av kemikalier, verka för att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor,  sprida hållbara livsstilar. Designprocessen följer de traditionella stegen och blir samtidigt helt annorlunda. Mycket mer öppen mot vad som händer i världen. Och vad som händer lokalt.

Du bestämmer dig för ett designprojekt du driver under kursen. Du skapar en plan tillsammans med kursledaren. Du kan välja att arbeta själv eller tillsammans med andra. Och du får kontinuerlig handledning av kursledaren.

Centralt innehåll

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom:

  • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
  • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
  • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
  • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
  • Källor av olika slag i ett designprojekt.
  • Material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel skisser och ritningar samt modeller i olika material.
  • Modeller för analys och värdering av egna och andras idéer.
  • Presentation av idéer med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  • Grundläggande projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.

Övrig information

Utbildningen svarar mot Skolverkets kunskapskrav för kursen Design 1, 100 p inom gymnasial vuxenutbildning och är meriterande om du väljer att studera vidare.

Kursen är på heltid. Ni träffas mån till tor kl. 09.00 – 12.00 under 5 veckors tid.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, hans@modetre.se, 073-5407007
SYV Lili Abrahamsson, lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Neah Rockstroh, neah@modetre.se, 076-2053206

Liknande komvuxutbildningar